• Šifra predmeta:63528
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Informacijska/računalniška varnost opisuje vse preventivne postopke in sredstva s katerimi zagotovimo dostop do informacijskih sistemov in njihove vsebine ter preprečimo njihovo nepooblaščeno uporabo. Med preventivnimi ukrepi nudi kriptografija največjo varnost oziroma zaščito glede na svojo prilagodljivost digitalnim medijem in s tem predstavlja osnovo informacijske družbe (cilji: zasebnost, celovitost podatkov, digitalno overjanje/podpisovanje, digitalni denar, in drugi kriptografski protokoli; obseg: matematika, računalništvo, elektrotehnika, finance, politika, obramba, itd.). Vsebina bo med drugim zajemala naslednja področja: simetrična kriptografija in zgoščevalne funkcije, kriptografija javnih ključev oziroma asimetična kriptografija, računalniška varnost.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
20
ur
laboratorijskih vaj
10
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.06 - Kabinet
Asistent
Prostor:R3.28 - Laboratorij LKRV