• Šifra predmeta:63558
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Strokovnjaki s področja računalništva navdih za reševanje aktualnih problemov iščejo v različnih virih. Povsem logično je, da inspiracijo za marsikatero rešitev najdejo v naravi, saj so zaradi evolucije organizmi v naravi razvili izjemne metode za reševanje različnih problemov, s katerimi se soočajo vsak dan. Posledica tega je, da mnogo zelo znanih algoritmov za reševanje kompleksnih problemov posnema obnašanje organizmov v naravi. Tako na primer eden od algoritmov za iskanje najkrajše poti posnema obnašanje mravelj, sistem za hitro vzpostavitev mobilnega brezžičnega omrežja pa imitira letenje ptic v jati. Cilj predmeta je študentom predstaviti uporabo znanj o delovanju narave in živih organizmov pri izgradnji računalniških sistemov ali algoritmov. Poleg konkretnega znanja bodo študenti dobili tudi teoretično ozadje, s čimer se bodo lažje prilagajali hitrim spremembam v današnji računalniški industriji. Spretnosti, pridobljene pri predmetu, so prenosljive, saj so predstavljene metode uporabne na zelo širokem spektru področij. Z naučenimi tehnikami si bodo študenti lahko pomagali tudi pri ostalih predmetih študija oziroma pri morebitni nadaljnji računalniški karieri, tako na doktorskem študiju kot v industriji.

 

Pregled vsebine predavanj:

1.                  Uvodno predavanje (motivacija, mehka logika, skupinsko obnašanje)

2.                  Programsko okolje Cinder++ (programsk vtičnik za C++ namenjen kreativnemu kodiranju, uporablja OpenGL za vizualizacijo)

3.-7.     Mehka logika (mehka množica, pripadnostne funkcije, FIS, čas v mehki logiki, mehka aritmetika, mehka logika tipa 2, primeri uporabe)

8-12.    Avtonomni agenti in skupinsko obnašanje (modeliranje usklajenega skupinskega obnašanja, osnove sistemov delcev, Boids, SPP model, animati, sistemi zaznavanj, nagoni, izbira akcije, verifikacija modelov)

13-15.  Umetno življenje in umetni svetovi (učenje avtonomnih agentov in skupinskega obnašanja, framstics, stickyfeet, mehka evolucija in mehki genetski algoritmi)

 

Vaje:

Semestrski skupinski projekt modeliranja in simulacije povezan z vsebino predstavljeno na predavanjih.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.61 - Kabinet