• Šifra predmeta:63712
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Predmet EMP pokriva tematike, ki so v sodobni informacijski družbi še kako prisotne in, kot kaže praksa, pomembne.

Pa začnimo pri vajah:. Na vajah bomo letos usmerjeni predvidoma le v Android. saj je to najbolj razširjena mobilna platforma. S tem po moji oceni največjemu odstotku študentov omogočimo, da programe testirajo kar na svojih pametnih telefonih. Kaj pa predavanja?

 

Imamo cel kup zanimivih tematik:

-mobilne aplikacije in mobilno poslovanje. Za to področje bomo izvedli tudi nekaj kratkih predstavitev vrhunskih slovenskih mobilnih aplikacij

-kot posebno področje mobilnih aplikacij bomo pozornosti posvetili obvladovanju mobilnih naprav v podjetjih in varnosti mobilnih naprav in aplikacij. Odkar so mobilne naprave "dobile" aplikacije, ki vsaj minimalno dostopajo do virov informacijskega sistema, je mobilne naprave potrebno obvladovati. Pogledali si koncepte in primere MDM (mobile device management) sistemov. Preko spletne konference se nam bo na predavanju pridružil Siniša Patkovič, vice president for secure products koorporacije Blackberry. Blackberry je vodilni ponudnik na tem področju za velika podjetja na svetu 

-tudi letos bomo pokrili področji ERP in CRM. ERP (Enterprise Resource Planning) so sistemi, ki pokrivajo celoten nabor poslovnih in odločitvenih procesov v podjetjih. CRM (Customer Relationship Management) pa pokriva upravljanje odnosov s strankami. Za obe področji bomo imeli vrhunskega vabljenega predavatelja, za CRM pa je predvidena tudi delavnica, kjer bomo ob diskusiji implementirali CRM sistem.

-IoT (Internet of Things) je zelo aktualno področje.

-Vsekakor pa bomo pozornost posvetili tudi elektronskemu poslovanju v splošnem in v okviru tega integracijam sistemov  v podjetjih. Predvideno je tudi vabljeno predavanje vodje informatike na Telekomu, kjer je integracija med različnimi sistemi ključna za delovanje podjetja

 

za tiste, ki želite več, pa bomo v okviru predmeta izvedli dva projekta, kjer bodo nastale uporabne in zanimive mobilne aplikacije. To bo temeljilo na "prostovoljni" osnovi.

 

Se veselim letošnjih srečanj z vami!

 

 

Rok Rupnik

   

  

 

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.62 - Kabinet