• Šifra predmeta:63729
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

1. Uvod v načrtovanje in testiranje digitalnih sistemov.

2. Jeziki za opis strojne opreme (VHDL, Verilog):

osnove HDL jezikov,

napotki za načrtovanje in modeliranje,

simulacija načrtovanja,

sinteza načrtovanja.

3. Tehnologija in pregled programabilnih vezij: PAL, PLA, ROM, CPLD, FPGA.

4. Načrtovanje odločitvenih in sekvenčnih vezij:

računalniška aritmetika,

dvo in večnivojske funkcije,

pomnilne celice,

register, registrski niz,

števci,

pomnilnik,

avtomati končnih stanj,

sinhronizacija.

5. Signal ure: tvorba, širjenje, porazdelitev, "clock gating".

6. Načrtovanje preprostega (mikro)procesorja oziroma sistema na čipu (SoC):

podatkovne poti,

kontrolna enota,

vhodno/izhodni vmesniki in

komunikacija.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.07