• Šifra predmeta:63729
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Študenti, ki poslušajo ta predmet, so že spoznali osnove načrtovanja vezij s klasičnimi pristopi. Pri načrtovanju kompleksnejših vezij na čipu pa si inženirji pomagajo z različnimi naprednejšimi programskimi orodji namenjeni načrtovanju digitalnih naprav. Ta orodja podpirajo opisovanje delovanja vezij s posebnimi programskimi jeziki kot je tudi jezik VHDL (angl. Very high speed integrated circuit Hardware Description Language), s katerim se bomo podrobneje spoznali. Nekaj delujočih naprav bomo skupaj implementirali v čipih FPGA (angl. Field-programmable Gate Array). Preizkusili se boste lahko v pisanju svojega mikroprocesorja ali pa različnih krmilnikov za npr. ATA disk, Sound Codec AC97, Ethernet ali pa VGA kartico.

Predmetno delo vključuje tedenske laboratorijske naloge in končni izpit. Z reševanjem laboratorijskih nalog začnete na vajah in jih po potrebi zaključite doma.

 

 

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.07
Drugo
Prostor:R3.56 - Laboratorij LRSS