• Šifra predmeta:63804
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Študent opravi pregled sorodnih raziskav za izbrano raziskovalno temo s področja računalništva in informatike, ki naj sovpada z načrtovano temo doktorskega dela. Pri tem prebere in povzame vsaj trideset znanstveno-raziskovalnih člankov iz ožjega in širšega raziskovalnega področja, napiše pregledni seminar, ki ga predstavi ustno ostalim doktorskim študentom.

Cilj predmeta je izdelava preglednega seminarja s področja, ki je povezano z načrtovano temo doktorskega dela. Pomemben cilj je tudi ustna predstavitev pred avditorijem doktorskih študentov. Študentje se tako seznanijo z različnimi tehnikami in stili predstavitev. Seznanijo se tudi z raziskovalnimi področji svojih kolegov in spoznavajo širše teme s področja računalništva in informatike. Obvezno redno obiskovanje predmeta in redno poslušanje seminarjev spodbuja kritično razmišljanje, sklepanje vezi med študijskimi kolegi in pripadnost fakulteti.


  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.15 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.57 - Kabinet