• Šifra predmeta:63806
  • Kreditne točke:5
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Študent dodatno nadgradi pregled sorodnih raziskav s področja doktorskega dela, ki jih je opravil v okviru Seminarja 1. Pri tem prebere vsaj trideset sorodnih znanstveno-raziskovalnih člankov, ki se lahko razlikujejo od člankov, o katerih je poročal pri Seminarju 1. Članke povzame v zelo strnjeni obliki in jih poveže z lastnim raziskovalnim delom. Poudarek je predvsem na primerjavi metod in rezultatov sorodnih raziskav z metodami in rezultati študentovega raziskovalnega dela. Pregledni seminar predstavi ustno ostalim doktorskim študentom.

Cilj predmeta je izdelava poglobljenega preglednega seminarja s področja, ki je povezano z načrtovano temo doktorskega dela, ter primerjava rezultatov študentovega raziskovalnega dela s sorodnimi deli. Pomemben cilj je tudi ustna predstavitev pred avditorijem doktorskih študentov. Študentje tako spoznavajo aktualne teme s področja računalništva in informatike. Obvezno redno obiskovanje predmeta in redno poslušanje seminarjev spodbuja kritično razmišljanje, sklepanje vezi med študijskimi kolegi in pripadnost fakulteti.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R3.08 - Kabinet
Nosilec predmeta
Prostor:R2.57 - Kabinet