• Šifra predmeta:63837
  • Kreditne točke:40
  • Semester: celoletni
  • Študijski programi
  • Izvajalci
Drugo
Prostor:R3.15 - Kabinet