• Šifra predmeta:63838
  • Kreditne točke:60
  • Semester: celoletni
  • Študijski programi
  • Izvajalci
Drugo
Prostor:R3.08 - Kabinet