• Vzpostavitev in vzdrževanje rešitve ASRfri (licenca)
Naročnik: Telekom Slovenije d.d.
Trajanje projekta: 2019 - 2019