• Pogodba o poslovnem sodelovanju
Naročnik: ECDR
Trajanje projekta: 2020 - 1970