prof. dr. Miha Mraz
Redni profesor
T: +386 1 479 8215
E:Pošljite sporočilo
Govorilne ure: sreda od 11.00 do 12.00
Prostor: R3.59 - Kabinet
Opis

Sem redni profesor na Fakulteti za računalništvo in informatiko, kjer predavam predmete s področij modeliranja, nekonvenvionalnega procesiranja, ter vrednotenja zmogljivosti in zanesljivosti računalniških sistemov. Raziskovalno me zanimata predvsem področji alternativnih procesnih platform in alternativnih decizijskih postopkov (angl. unconventional computing).

Nagrade

1. Somentor ekipe študentov UL na tekmovanju iz sintezne biologije iGEM2012 (drugo mesto v svetovnem merilu)

2. Somentor ekipe študentov UL na tekmovanju iz sintezne biologije iGEM2010 (prvo mesto v svetovnem merilu)

Projekti
Zaključeni projekti
Publikacije

1. PETRONI, Mattia, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha, MOŠKON, Miha. Stochastic simulation algorithm for gene regulatory networks with multiple binding sites. Journal of computational biology, ISSN 1557-8666. [Online ed.], 2015, 1-9, ilustr. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cmb.2014.0064, doi: 10.1089/cmb.2014.0064. [JCR]

2.STRAŽAR, Martin, MRAZ, Miha, ZIMIC, Nikolaj, MOŠKON, Miha. An adaptive genetic algorithm for parameter estimation of biological oscillator models to achieve target quantitative system response. Natural computing, ISSN 1567-7818, Mar. 2014, vol. 13, no. 1, str. 119-127, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=49737, [JCR]

3. MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha. Systematic approach to computational design of gene regulatory networks with information processing capabilities. IEEE/ACM transactions on computational biology and bioinformatics, ISSN 1545-5963. [Print ed.], 2014, vol. 11, no. 2, str. 431-440, ilustr. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6690102, doi: 10.1109/TCBB.2013.2295792. [COBISS.SI-ID 10323028], [JCR]

4. MOŠKON, Miha, NOVAK, Štefan, MEDEOT, Marino, LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Solving the logistic problems with optimal resource assignment using fuzzy logic methods. J. adv. transp., June 2013, str. 447-460, ilustr. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/atr.173/abstract, doi: 10.1002/atr.173. [COBISS.SI-ID 8198740], [JCR]

5.  MOŠKON, Miha, MRAZ, Miha. Modelling and analysing the information processing capabilities of simple biological systems. Math. model. anal. (Spaud.), Sep. 2012, vol. 17, no. 4, str. 467-484, graf. prikazi. http://inga.vgtu.lt/~art/. [COBISS.SI-ID 9330004], [JCR]

6. JANEŽ, Miha, PEČAR, Primož, MRAZ, Miha. Layout design of manufacturable quantum-dot cellular automata. Microelectron. j.. [Print ed.], Jul. 2012, vol. 43, no. 7, str. 501-513, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0026269212000717. [COBISS.SI-ID 9040468], [JCR

7. LEBAR BAJEC, Iztok, MRAZ, Miha. Multi-valued logic based on quantum-dot cellular automata. Int. j. unconv. comput.. [Print ed.], 2007, vol. 3, no. 4, str. 311-322, ilustr. [COBISS.SI-ID 6082644], [JCR]

8. LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. The ternary quantum-dot cell and ternary logic. Nanotechnology (Bristol), 2006, vol. 17, no. 8, str. 1937-1942, ilustr. [COBISS.SI-ID 5201748] , [JCR]

9. LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Towards the bottom-up concept : extended quantum-dot cellular automata. Microelectron. eng.. [Print ed.], 2006, vol. 83, no. 4/9, str. 1826-1829, ilustr. [COBISS.SI-ID 5212244] , [JCR]

10. LEBAR BAJEC, Iztok, ZIMIC, Nikolaj, MRAZ, Miha. Simulating flocks on the wing : the fuzzy approach. J. theor. biol., Mar. 2005, vol. 233, no. 2, str. [199]-220, ilustr. [COBISS.SI-ID 4574804] , [JCR]

Več