• Računalniško podprta večjezična analiza novičarskega diskurza s kontekstualnimi besednimi vložitvami
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2020 - 2023