• ELIXIR - Razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost slovenskega RRI prostora - RI-SI - ELIXIR
Naročnik: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ( ELIXIR )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2018 - 2021
  • Logo
Logo