• J7-3159 - Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J7-3159 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2021 - 2024