• Pohitritev prekopa v ethernet omrežju
Naročnik: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj
Trajanje projekta: 2006 - 2011