• Izdelava študije
Naročnik: Elektrina d.o.o.
Trajanje projekta: 2009 - 2009