• Sodelovanje na interdisciplinarnem projektu BINGO II
Naročnik: Elektrina d.o.o.
Trajanje projekta: 2010 - 2010