• Razvojno sodelovanje (OPCOMM)
Naročnik: ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Kranj
Trajanje projekta: 2011 - 2012