• Izvedba on-line predavanja
Naročnik: Nielsen Lab, d.o.o.
Trajanje projekta: 2017 - 2017