• PKP 3 - Razvoj INFOrmacijskega sistema za sledenje, analizo in vodenje vzorcev na področju funkcijske GENomike
Naročnik: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS ( PKP 3 )
Tip projekta: Projekti strukturnih skladov
Trajanje projekta: 2017 - 2017
  • Opis

Napredovanje tehnologije in eksperimentalnih postopkov je omogočilo prehod funkcijski genomiki iz raziskovalnih sfer v klinično uporabo. Žal pa informacijska podpora za odvzem, sledenje in vodenje vzorcev, nad katerimi se analize izvajajo, še vedno ni ustrezna. Velika količina vzorcev je porazdeljena po različnih laboratorijih in klinikah, pri čemer vsaka skupina uporablja svoj način označevanja. S tem postane izmenljivost vzorcev med različnimi skupinami skoraj nemogoča. V predlaganem projektu nameravamo razviti prototip informacijskega sistema, ki bi omogočil informacijsko podporo pri odvzemu, sledenju, vodenju in analizi odvzetih vzorcev. Zaradi želje po skalabilnosti in varovanja podatkov, bo informacijski sistem razdeljen na dva nivoja, in sicer globalnega, ki bo zajemal tudi podatke o pacientih, do katerih bo lahko dostopala le pooblaščena oseba, in pa lokalnega, ki bo vezan na konkretni laboratorij in bo podpiral le tiste operacije, ki so potrebne za izvedbo analiz, ki jih ta laboratorij izvaja. Prototipni sistem bomo vzpostavili v sodelovanju z Nevrološko kliniko (NK) Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) in Centrom za funkcijsko genomiko in biočipe (CFGBC), ki ga vodi pedagoška mentorica z Medicinske fakultete. Pri izdelavi prototipa bomo med seboj povezali študente računalništva in informatike, ki bodo zadolženi za načrtovanje in programiranje informacijskega sistema in pa študente biokemije, ki bodo nad vzorci izvajali eksperimentalne analize in s svojimi izkušnjami študente računalništva vodili pri načrtovanju samega sistema. Kot pomoč pri reševanju problemov z uvajanjem informacijskega sistema bo kot svetovalec v projektu nastopal gospodarski partner z bogatimi tovrstnimi izkušnjami Osir d.o.o.

  • Logo
Logo