• Integracija odkrivanja zakonitosti v podatkih in visoko-zmogljivega računalniškega modeliranja srčno-žilnih bolezni
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Bilaterarni projekti
Trajanje projekta: 2010 - 2011
  • Opis

Srčno-žilne bolezni so v svetovnem merilu najpogostejši dejavnik smrtnosti in pomemben problem v zdravstveni praksi. So skupina bolezni, pri katerih nastopi zožanje ali nabiranje aterosklerotičnega plaka ene, dveh ali vseh treh koronarnih arterij. Zaradi zmanjšanega pretoka krvi pride do zmanjšane oskrbe srčne mišice s kisikom, posledica česa nastopi angina pectoris. Kot najhujši možni nadaljnji posledici lahko nastopita tudi srčni infarkt in srčna smrt. V okviru projekta se bo znanje o srčno-žilnih boleznih, pridobljeno iz različnih podatkovnih virov, oplemenitilo z tehnikami karakterizacije aterosklerotičnega plaka za posamezne paciente. Različni podatki iz krvne slike (npr. LDL/HDL), zdravstveno stanje (npr. prisoten diabetes, visok pritisk) in vedenje (kadilec/nekadilec, stopnja gibanja, ipd.) bodo v okviru projekta povezani s podatki, pridobljenimi iz medicinskih slik (npr. magnetna resonanca) in uporabljeni za karakterizacijo plaka. Raziskovalni skupini bosta implementirali sistem za podporo detekcije in zdravljenja srčno-žilnih bolezni, ki bo pomagal izboljšati zdravstvene storitve s svetovanjem strokovnjakov o najboljšem možnem načinu zdravljenja. Visokozmogljiv ekspertni sistem ima potencial uporabe v zdravniški praksi (kardiologija).