• Računalniški vid
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2009 - 2014
  • Opis

Raziskovalni program obsega vse vidike računalniškega vida. Računalniški vid se ukvarja z interpretacijo slik, ki prikazujejo 3D okolje. Slike so običajno zajete z optičnim sistemom (npr. video kamera), posebnimi globinskimi senzorji (npr. laser ali strukturirana svetloba) ali sistemi za odslikavo notranje strukture objektov (npr. CAT, NMR). Kakšen je rezultat interpretacije, je odvisno od cilja oziroma vloge računalniškega vida v širšem sistemu (npr. identifikacija osebe na sliki ali navigacija mobilnega robota). Rezultat interpretacije je lahko segmentacija slike na smiselne enote, geometrijski (npr. 3D) opis scene, sledenje objektu, identifikacija ali klasifikacija objektov na sliki itd.

Osnovni razlogi, zakaj problem 3D interpretacije slik ni rešen, so:

pri odslikavi 3D scene na 2D slikovno ravnino se izgubi precej informacij,

razdelitev slike na smiselne celote je odvisna od razpoznave tistega, kar je na sliki,

tudi razumevanje človeškega/biološkega vida še ni popolno.

Cilji raziskovalnega programa Računalniški vid so:

razumevanje, katere informacije (modeli, algoritmi) so poleg informacij na sliki še potrebne za interpretacijo slik in gradnja sistemov računalniškega vida za rešitev povsem konkretnih nalog (npr. rekonstrukcija CAD modelov iz slik objektov, preiskovanje slikovnih podatkovnih baz, razpoznavanje objektov itd.).