• Podaljšanje ukrepov v zvezi s koronavirusom do 30. 4.
Novice

Glede na aktualne razmere v zvezi s koronavirusom COVID-19 in na predlog Skupine za koordinacijo COVID-19 na Univerzi v Ljubljani, ki temelji na mnenjih epidemiologov in infektologov, je rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič, sprejel naslednji sklep v zvezi z ukrepi proti koronavirusu.


Do vključno 30. 4. 2020 oziroma do preklica tega sklepa se podaljša veljavnost vseh ukrepov o prekinitvi izvajanja vseh oblik neposrednega pedagoškega dela in omejitvi osebnih stikov pri vseh aktivnostih na Univerzi v Ljubljani in uporabe drugih oblik pedagoških aktivnosti in ostale komunikacije, skladno s sklepi kolegija dekanov z dne 12. 3. 2020.

 

Sklep stopi v veljavo takoj in velja do preklica, najmanj pa do vključno 30. 4. 2020.