• Šifra predmeta:63515
  • Kreditne točke:6
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Raziskave kažejo, da velik del projektov, ki se ukvarjajo z razvojem programske opreme (od 60 do 80%) projektov prekoračuje stroške, zamuja roke in ponuja manj funkcionalnosti, kot je bilo prvotno predvideno. Zato je stalno prisotno iskanje novih postopkov, metod in orodij, s pomočjo katerih bi odpravili omenjene probleme. Kot obetavna možnost so se okoli leta 2000 pojavile agilne metode, ki se množično uveljavljajo med razvijalci programske opreme. V literaturi lahko preberemo, da agilne metode omogočajo bistveno povečanje produktivnosti razvijalcev, večjo kakovost programske opreme, večje zadovoljstvo vseh sodelujočih, boljši vpogled v potek dela in večjo zmožnost prilagajanja spremembam v zahtevah uporabnikov. V zadnjem času je prisotna zamisel o nadgradnji agilnih metod s koncepti vitke proizvodnje, kar naj bi še izboljšalo postopek razvoja programske opreme. Temu trendu sledi tudi vsebina predmeta, ki se osredotoča na metodi Scrumban in Kanban kot tipični predstavnici tega trenda. Uporaba teh metod je prikazana skozi praktično delo na (skoraj) realnem projektu, ki služi kot študija primera (case study) za empirično ovrednotenje razvojnega postopka in njegovih rezultatov. Delo poteka v skupinah, zato predmet prispeva tudi k pridobivanju dodatnih spretnosti, kot so sposobnost za skupinsko delo, organizacijo in vodenje, komuniciranje z naročnikom, pripravo predstavitev ipd.

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.59 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.60 - Laboratorij LI
Asistent
Prostor:R2.30 - Laboratorij LTPO