• Šifra predmeta:63768
  • Kreditne točke:6
  • Semester: zimski
  • Vsebina

Predmet je zanimiv predvsem za tiste, ki želite v svojih karierah zasesti vodstvene položaje: vodja projektov informatike, vodja informatike v podjetju, svetovalec za področje informatike v podjetju.

Spoznali bomo koncepte obvladovanja informatike v podjetjih, saj informatika v podjetjih namreč ne funkcionira sama od sebe. Poleg spoznanja konceptov obvladovanja informatike bomo spoznali tudi standarda COBIT in ITIL.

Pomemben sklop predmeta bo projektno vodenje. FRI si je namreč privoščil avanturo s tem, ko je ukinil predmet za projektno vodenje, zato bomo to vrzel zapolnili pri tem predmetu. Razumevanje konceptov vodenje projektov in dela na projektih je v računalništvu in informatiki namreč izjemno pomembno. Celo kariero boste namreč sodelovali na projektih. Spoznali bomo standard PMBoK in nekatera izbrana poglavja področja vodenja projektov informatike.

Strategija informatike je pomembno področje, katere koncepte boste še kako morali razumeti v vaših karierah. Spoznali se bomo s koncepti strateškega planiranja v splošnem in v okviru tega spoznali glavne funkcije managementa v splošnem. Znanje strateškega planiranja v splošnem bomo nato nadgradili z vsebinskim sklopom strateškega planiranja informatike.

Zanimiv vsebinski sklop predmeta bo Poslovna analiza. Poslovna analiza je področje, ki postaja pomembno stično področje obvladovanja informatike in poslovanja podjetij. Zato bomo v okviru predmeta obravnavali tudi področje poslovne analize.

Vsekakor pa bomo v okviru predmeta imeli tudi nekaj vabljenih predavanj. Šlo bo bodisi za »čista predavanja«, bodisi bo gost sodeloval v diskusiji z menoj in vami.

 

Veselim se skupnih tedenskih srečanj na predavanjih tega predmeta.

 

Rok Rupnik

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
45
ur
predavanj
30
ur
laboratorijskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.62 - Kabinet
Asistent
Prostor:R2.60 - Laboratorij LI