• Šifra predmeta:63818A
  • Vsebina

Informacijska varnost socio tehničnih sistemov

SOCIOTECHNIČNI SISTEMI  Definicije  Kontekstualni vplivi  Kratek pregled aktualnih raziskav • Interakcija človek - računalnik  Kratka osvežitev že pridobljenih znanj.  Kontekstualno pomembne raziskave na področju HCI in prekrivanje z Informacijsko varnostjo (INFOSEC) • Človeški Vektorji Napada (HAV) Kratke definicije, modeli groženj, tipi zbiranja podatkov in podobno.  Zakaj se osredotočamo na HAV?  Kontekstualizacija HAV v informacijsko varnost.  Metodika izrabe človeških vektorjev napada – splošen pregled. • Socialni Inženiring  Definicije, gradniki.  Pregled tipičnih strategij, glede na kontekst INFOSEC. • Mehke prvine socialnega inžiniringa  Manipulacije  Psihologija prepričevanja  Sprememba vedenja  Zmanjševanje odpora  Siljenje v napačno razmišljanje  Kognitivna obremenitev in izčrpavanje ega. • Sinteza pridobljenega znanja ko gre za socio tehnične sisteme.  Faze modelov groženj.  Zbiranje podatkov s poudarkom na zbiranju podatkov odprtega tipa (OSINT).  Kombiniranje zbranih podatkov in njihova umestitev v ogrodje.  Izdelava vektorjev napada. • Praktični vidiki socialnega inžiniringa  Vodeni primeri in vaje.  Socialni inžiniring in penetracijsko testiranje.  Socialni inžiniring v vsakodnevnem življenju.  Kako zamgovati na hekerskih tekmovanjih.

  • Študijski programi