• Šifra predmeta:63830A
  • Kreditne točke:5
  • Semester: poletni
  • Vsebina

Heterogene računalniške platforme

  • Študijski programi
  • Porazdelitev ur na semester
15
ur
predavanj
15
ur
avditornih vaj
20
ur
seminarskih vaj
  • Izvajalci
Nosilec predmeta
Prostor:R2.56 - Kabinet
Drugo
Prostor:R3.08 - Kabinet
Drugo
Prostor:R3.59 - Kabinet