• Sistem integracije podatkov za vrednotenje trajnostne učinkovitosti slovenskih sosesk
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2019 - 2022