• Računalniški vid za mobilno procesiranje in interakcijo
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2009 - 2012
  • Opis

V projektu razvijamo metode za interpretacijo vidne informacije na mobilnih napravah s poudarkom na razvoju strategij za neposredno interakcjo s pametnimi objekti.