• Razvoj algoritma in analiza signalov
Naročnik: TMG-BMC d.o.o.
Trajanje projekta: 2010 - 2011