• J1-9176 - HolesteROR pri presnovnih boleznih jeter
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( J1-9176 )
Tip projekta: Raziskovalni projekti ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2021
  • Opis

Nealkoholna zamaščenost jeter (angl. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NAFLD) predstavlja najpogostejšo kronično bolezen jeter. NAFLD prizadene kar 25 % odraslih ljudi in kar tretjino odrasle populacije razvitega sveta. Bolezen se manifestira v spektru jetrnih patologij, ki segajo od steatitisa do fibroze, ciroze in hepatocelularnega karcinoma (angl. Hepatocellular Carcinoma). V projektu bomo naslovili problem pomanjkljive identifikacije ključnih molekularnih mehanizmov razvoja NAFLD. Pri tem se bomo osredotočili na nove obetavne akterje v sklopu poti HolesteROR, ki povezuje signalizacijo preko receptorja sirote retinojske kisline gama (ROR-gamma, RORC, NR1F-3) s Holesterolom. Na tem področju je literatura redka, endogena funkcija jetrne signalizacije RORC pa je šele v zgodnji fazi razumevanja. Za reševanje tako zapletenih vprašanj v multifaktorskih patologijah je treba uporabiti inovativne sistemske rešitve, ki poleg eksperimentiranja vključujejo tudi modeliranje in validacijo na kliničnih vzorcih. V sklopu računalniškega dela projekta bomo tako razvili nove statistične in dinamične modele, ki bodo omogočili nov vpogled v vlogo poti HolesteROR pri razvoju NAFLD. Razvili bomo splošne mehanistične modele napredovanja bolezni, ki bodo prilagojeni posameznikom (personalizirani modeli). Ti modeli bodo omogočili določitev različnih NAFLD modulatorjev in v končni fazi omogočili posamezniku prilagojeno diagnostiko in terapevtiko.