• P2-0359 - Vseprisotno računalništvo
Naročnik: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ( P2-0359 )
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2018 - 2023
  • Opis

Vseprisotno računalništvo je znanstveno področje, ki raziskuje komunikacijsko močno povezano omrežje raznovrstnih računalniških naprav in storitev, ki avtonomno ali skupaj zajemajo in procesirajo podatke in informacije z namenom, da jih prek ustreznih storitev uporabijo glede na kontekst in določeno aktivnost uporabnika. S tem se prilagajo uporabniku v zasebnem in poslovnem okolju ter na javnih mestih, tako da zagotavljajo varnost, zasebnost ter preprečujejo prevare. Gre torej za področje, kjer so na eni strani potrebna dobra znanja s področja matematike in logike (kombinatorična optimizacija, večvrednostne logike), strojne opreme (v zadnjem času zlasti senzorjev in aktuatorjev), na drugi strani pa znanja komunikacijskih tehnologij (internet, brezžične komunikacije, senzorska omrežja) storitvenega, informacijskega nivoja (metodologije razvoja informacijskih sistemov in storitveno usmerjenih arhitektur), kjer potrebujemo znanja modeliranja uporabnika in uporabniško prilagojenih interakcij. Ključna teoretična (mednarodno relevantna) izhodišča raziskovalnega programa Vseprisotno računalništvo so nove paradigme učinkovitega procesiranja, novi algoritmi za računsko zahtevne probleme, nove paradigme učinkovitega komuniciranja, integracije podatkov, heterogenih naprav ter novih storitev, nove paradigme modeliranja uporabnikov ter nove vrste uporabnikom in organizacijam kontekstno prilagojenih rešitev.

Faze projekta:

Projekt je v novem obdobju evalvacije in navajamo faze, ki jih bo izvajal po predvidenem načrtu, ko bo potrjen:

·Raziskave in razvoj novih računalniških paradigem in novih paradigem računalniškega modeliranja

·Raziskave in razvoj prilagojenih algoritmov in podatkovnih struktur

·Raziskave in razvoj novih in prilagojenih struktur strojne opreme

·Raziskave in razvoj komunikacijske integracije

·Raziskave in razvoj integracije podatkov in procesov

·Raziskave in razvoj metod za prilagajanje in tesno integracijo ljudi v vseprisotne strukture

·Raziskave in razvoj metod ter rešitev za zagotavljanje (kibernetske) varnosti, zasebnosti in zanesljivosti ob upoštevanju trajnosti

·Upravljanje sistemskih pogledov na načrtovane dejavnosti

Bibliografske reference:

Navajamo reference za zadnje obdobje (2018-2023), in sicer najkakovostnejše objave (A'', A' in A1/2):

DUKARIĆ, R., JURIČ, M. B. BPMN extensions for automating cloud environments using a two-layer orchestration approach. Journal of visual languages and computing, ISSN 1045-926X. [Print ed.], Aug. 2018, vol. 47, str. 31-43, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1045926X18300429, doi: 10.1016/j.jvlc.2018.06.002. [COBISS.SI-ID 1537831875], kategorija 1A2 (Z, A', A1/2)

VEROVŠEK, Š., JUVANČIČ, M., PETROVČIČ, S., ZUPANČIČ, T., SVETINA, M., JANEŽ, M., PUŠNIK, Ž., VELIKAJNE, N., MOŠKON, M. An integrative approach to neighbourhood sustainability assessments using publicly available traffic data. Computers, Environment and Urban Systems, ISSN 0198-9715. [Print ed.], Jul. 2022, vol. 95, str. 1-14, graf. prikazi, doi: 10.1016/j.compenvurbsys.2022.101805. [COBISS.SI-ID 105168387], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

LIKAR, B., TRČEK, D. Orde ab Chao method for disruptive innovations creation (with COVID-19 pandemic case application). Frontiers in psychology, ISSN 1664-1078, Feb. 2021, vol. 11, str. 1-12, ilustr. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.581968/full, doi: 10.3389/fpsyg.2020.581968. [COBISS.SI-ID 51088899], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

BRODNIK, A., MALNIČ, A., POŽAR, R. The simultaneous conjugacy problem in the symmetric group. Mathematics of computation, ISSN 0025-5718, Nov. 2021, vol. 90, no. 332, str. 2977-2995, doi: 10.1090/mcom/3637. [COBISS.SI-ID 61722371], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

DEOKATE, B. J., LAL, C., TRČEK, D., CONTI, M. Mobility-aware cross-layer routing for peer-to-peer networks. Computers & electrical engineering, ISSN 0045-7906, Jan. 2019, vol. 73, str. 209-226, doi: 10.1016/j.compeleceng.2018.11.014. [COBISS.SI-ID 1538216387], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

WEISS, G., BAJEC, M. Sense classification of shallow discourse relations with focused RNNs. PloS one, ISSN 1932-6203, Oct. 2018, vol. 13, no. 10, str. 1-24, ilustr. doi: 10.1371/journal.pone.0206057. [COBISS.SI-ID 1538013635], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

ČAMPELJ, B., KARNET, I., BRODNIK, A., JEREB, E., RAJKOVIČ, U. A multi-attribute modelling approach to evaluate the efficient implementation of ICT in schools. Central European journal of operations research, ISSN 1435-246X, Sep. 2019, vol. 27, iss. 3, str. 851-862, ilustr. https://link.springer.com/article/10.1007/s10100-018-0595-y, doi: 10.1007/s10100-018-0595-y. [COBISS.SI-ID 8070419], kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2);

BLAGUS, N., ŠUBELJ, L., WEISS, G., BAJEC, M. Sampling promotes community structure in social and information networks. Physica. A, Statistical mechanics and its applications, ISSN 0378-4371. [Print ed.], Aug. 2015, vol. 432, str. 206-215, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378437115003106?np=y. [COBISS.SI-ID 1536266179], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

KOCHOVSKI, P., PAŠČINSKI, U., STANKOVSKI, V., CIGLARIČ, M. Pareto-optimised fog storage services with novel service-level agreement specification. Applied sciences, doi: 10.3390/app12073308. [COBISS.SI-ID 102526979], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

KOCHOVSKI, P., GEC, S., STANKOVSKI, V., BAJEC, M., DROBINTSEV, P. D. Trust management in a blockchain based fog computing platform with trustless Smart Oracles. Future generation computer systems, ISSN 0167-739X. [Print ed.], Dec. 2019, vol. 101, str. 747-759, ilustr., doi: 10.1016/j.future.2019.07.030. [COBISS.SI-ID 1538278083], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

TRČEK, D. Trust and reputation management systems: an e-business perspective, Springer, 2018. Ilustr. ISBN 978-3-319-62374-0, https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-62374-0. [COBISS.SI-ID 1537485507], kategorija: 2A (Z, A'', A', A1/2)

JELENC, D., TAMARGO, L. H., GOTTIFREDI, S., GARCÍA, A. J. Credibility dynamics: a belief-revision-based trust model with pairwise comparisons. Artificial intelligence, ISSN 0004-3702. [Print ed.], Apr. 2021, vol. 293, str. 1-24, ilustr., doi: 10.1016/j.artint.2021.103450. [COBISS.SI-ID 47109635], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

TRČEK, D. Computational trust management in economics phenomena research. Technological and economic development of economy, ISSN 2029-4913. [Print ed.], 2018, vol. 24, no. 6, str. 2241-2254, doi: 10.3846/20294913.2017.1347907. [COBISS.SI-ID 1538092995], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

TRČEK, D. Trust management methodology and agents simulations framework for conflict research. Advanced theory and simulations, ISSN 2513-0390, 2023, vol. , no. , str. 1-7, ilustr., doi: 10.1002/adts.202200705. [COBISS.SI-ID 141044739], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

KNEZ, T., GAŠPERLIN, D., BAJEC, M., ŽITNIK, S. Blockchain-based transaction manager for ontology databases. Informatica, ISSN 0868-4952. [Print ed.], 2022, vol. 33, no. 2, str. 343-364, ilustr., doi: 10.15388/22-INFOR490. [COBISS.SI-ID 112947203], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

FIALA, D., ŠUBELJ, L., ŽITNIK, S., BAJEC, M. Do PageRank-based author rankings outperform simple citation counts?. Journal of informetrics : an international journal, ISSN 1751-1577, Apr. 2015, vol. 9, no. 2, str. 334-348, ilustr. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751157715000267. [COBISS.SI-ID 1536241859], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

ŽITNIK, S., BLAGUS, N., BAJEC, M. Target-level sentiment analysis for news articles. Knowledge-based systems, ISSN 0950-7051. [Print ed.], Aug. 2022, vol. 249, str. 1-14, ilustr., doi: 10.1016/j.knosys.2022.108939. [COBISS.SI-ID 106573827], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

EPURE, E. V., COMPAGNO, D., SALINESI, C., DENECKÈRE, R., BAJEC, M., ŽITNIK, S. Process models of interrelated speech intentions from online health-related conversations. Artificial intelligence in medicine, ISSN 0933-3657. [Print ed.], 2018, vol. 91, str. 23-38, ilustr., doi: 10.1016/j.artmed.2018.06.007. [COBISS.SI-ID 1537860547], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

FIDLER, M., LAVBIČ, D. Improving information quality of Wikipedia articles with cooperative principle. Online information review: The international journal of digital information research and use, ISSN 1468-4527, 2017, vol. 41, no. 6, str. 797-811, doi: 10.1108/OIR-01-2016-0003. [COBISS.SI-ID 1537534147], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

MOŠKON, M., MRAZ, M. Programmable evolution of computing circuits in cellular populations. Neural computing & applications, ISSN 0941-0643, Nov. 2022, vol. 34, iss. 21, str. 19239-19251, [COBISS.SI-ID 113756675], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

MOŠKON, M., PUŠNIK, Ž., ZIMIC, N., MRAZ, M. Field-programmable biological circuits and configurable (bio)logic blocks for distributed biological computing. Computers in Biology and Medicine, ISSN 0010-4825. [Print ed.], Jan. 2021, vol. 128, str. 1-9, ilustr., doi: 10.1016/j.compbiomed.2020.104109. [COBISS.SI-ID 37003267], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

MAGDEVSKA, L., MRAZ, M., ZIMIC, N., MOŠKON, M. Initial state perturbations as a validation method for data-driven fuzzy models of cellular networks. BMC bioinformatics, ISSN 1471-2105, Sep. 2018, vol. 19, str. 1-7, graf. prikazi, doi: 10.1186/s12859-018-2366-0. [COBISS.SI-ID 1537917379], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

WALAKIRA, A., ROZMAN, D., REŽEN, T., MRAZ, M., MOŠKON, M. Guided extraction of genome-scale metabolic models for the integration and analysis of omics data. Computational and Structural Biotechnology Journal, ISSN 2001-0370, 2021, vol. 19, str. 3521-3530, doi: 10.1016/j.csbj.2021.06.009. [COBISS.SI-ID 66227971], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

ZRNEC, A., POŽENEL, M., LAVBIČ, D. Users' ability to perceive misinformation: an information quality assessment approach. Information processing & management, ISSN 0306-4573. [Print ed.], Jan. 2022, vol. 59, no. 1, str. 1-16, doi: 10.1016/j.ipm.2021.102739. [COBISS.SI-ID 78829315], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2);

BULIĆ, P., KOJEK, G., BIASIZZO, A. Data transmission efficiency in bluetooth low energy versions. Sensors, ISSN 1424-8220, Sep. 2019, vol. 19, no. 17, str. 1-17, ilustr., doi: 10.3390/s19173746. [COBISS.SI-ID 1538296003], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

PILIPOVIĆ, R., RISOJEVIĆ, V., BULIĆ, P. On the design of an energy efficient digital IIR A-weighting filter using approximate multiplication. Sensors, Feb. 2021, vol. 21, no. 3, str. 1-22, doi: 10.3390/s21030732. [COBISS.SI-ID 48247043], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

PILIPOVIĆ, R., BULIĆ, P., LOTRIČ, U. A two-stage operand trimming approximate logarithmic multiplier. IEEE transactions on circuits and systems. I, [Print ed.], Jun. 2021, vol. 68, no. 6, str. 2535-2545, doi: 10.1109/TCSI.2021.3069168. [COBISS.SI-ID 58136579], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

PILIPOVIĆ, R., BULIĆ, P. On the design of logarithmic multiplier using Radix-4 Booth encoding. IEEE Access, ISSN 2169-3536, Apr. 2020, vol. 8, str. 64578-64590, ilustr., doi: 10.1109/ACCESS.2020.2985345. [COBISS.SI-ID 1538564035], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

PEJOVIĆ, V., MATKOVIČ, T., CIGLARIČ, M. Wireless ranging for contactless cognitive load inference in ubiquitous computing. International journal of human-computer interaction, ISSN 1044-7318, 2021, vol. 37, no. 19, str. 1849-1873, doi: 10.1080/10447318.2021.1913860. [COBISS.SI-ID 62110979], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

PARRENO MARCHANTE, A., ALVAREZ-MELCON, A., TREBAR, M., FILIPPIN, P. Advanced traceability system in aquaculture supply chain. Journal of food engineering, ISSN 0260-8774. [Print ed.], Feb. 2014, vol. 122, str. 99-109. doi: 10.1016/j.jfoodeng.2013.09.007. [COBISS.SI-ID 10141012], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

RUPNIK, R., VAVPOTIČ, D., JAKLIČ, J., KUHAR, A., PLAVŠIĆ, M., ŽVANUT, B. A reference standard process model for agriculture to facilitate efficient implementation and adoption of precision agriculture. Agriculture, ISSN 2077-0472, 2021, vol. 11, no. 12, str. 1-22, doi: 10.3390/agriculture11121257. [COBISS.SI-ID 89608963], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

HOVELJA, T., VASILECAS, O., KALIBATIENE, D., RUPNIK, R. Evaluating organizational characteristics complementary with enterprise software products. Journal of business economics and management : transition processes in Central and Eastern Europe, ISSN 1611-1699, 2020, vol. 21, no. 3, str. 890-913, doi: 10.3846/jbem.2020.12443. [COBISS.SI-ID 61574915], kategorija: 1A2 (Z, A', A1/2)

TRČEK, D.. E-government 4.0: managing APIs as facilitators for digital transformation. Academic journal of interdisciplinary studies, ISSN 2281-3993, Jan. 2022, vol. 11, no. 1, str. 1-14, doi: 10.36941/ajis-2022-0001. [COBISS.SI-ID 92275971], kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2)

DELAK, B., BAJEC, M. Framework for the delivery of information system due diligence. Information systems management, ISSN 1058-0530, 2013, vol. 30, no. 1, str. 137-149. [COBISS.SI-ID 9745748], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

SMITH, G. G., HAWORTH, R., ŽITNIK, S. Computer science meets education: Natural Language Processing for automatic grading of open-ended questions in eBooks. Journal of educational computing research, ISSN 0735-6331. [Print ed.], Dec. 2020, vol. 58, no. 7, str. 1227-1255, doi: 10.1177/0735633120927486, [COBISS.SI-ID 17989635], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

GJORESKI, M., KOLENIK, T., KNEZ, T., LUŠTREK, M., GAMS, M., GJORESKI, H., PEJOVIĆ, V. Datasets for cognitive load inference using wearable sensors and psychological traits. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2020, vol. 10, no. 11, str. 3843-1-3843-21, doi: 10.3390/app10113843. [COBISS.SI-ID 17709571], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

BULIĆ, P., GUŠTIN, V., ŠONC, D., ŠTRANCAR, A. An FPGA-based integrated environment for computer architecture. Computer applications in engineering education, ISSN 1061-3773. [Print ed.], Mar. 2013, vol. 21, no. 1, str. 26-35, doi: 10.1002/cae.20448. [COBISS.SI-ID 7696212], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

REŽEN, T., MARTINS, A., MRAZ, M., ZIMIC, N., ROZMAN, D., MOŠKON, M. Integration of omics data to generate and analyse COVID-19 specific genome-scale metabolic models. Computers in Biology and Medicine, ISSN 0010-4825. [Print ed.], Jun. 2022, vol. 145, str. 1-10, ilustr., doi: 10.1016/j.compbiomed.2022.105428. [COBISS.SI-ID 102526467], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)

CVITANOVIĆ TOMAŠ, T., URLEP, Ž., MOŠKON, M., MRAZ, M., ROZMAN, D. LiverSex computational model: sexual aspects in hepatic metabolism and abnormalities. Frontiers in physiology, ISSN 1664-042X, Apr. 2018, vol. 9, str. 1-12, doi: 10.3389/fphys.2018.00360. [COBISS.SI-ID 33711833], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

JANEŽ, M., VEROVŠEK, Š., ZUPANČIČ, T., MOŠKON, M. Citizen science for traffic monitoring: investigating the potentials for complementing traffic counters with crowdsourced data. Sustainability, ISSN 2071-1050, Jan. 2022, vol. 14, iss. 2, str. 1-18, doi: 10.3390/su14020622. [COBISS.SI-ID 92616963], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

TRČEK, D. Cruxes for visual domain sonification in digital arts. Digital creativity, ISSN 1462-6268, 2021, vol. 32, no. 4, str. 293-306, doi: 10.1080/14626268.2021.2002913. [COBISS.SI-ID 85903875], kategorija: 1A3 (Z, A', A1/2)

UČAKAR, A., STERLE, A., VUGA, M., TRČEK PEČAK, T., TRČEK, D., AHTIK, J., KOŠAK, K., MUCK, D., GABRIJELČIČ TOMC, H., KOČEVAR, T. N. 3D digital preservation, presentation, and interpretation of wooden cultural heritage on the example of sculptures of the FormaViva Kostanjevica na Krki collection. Applied sciences, ISSN 2076-3417, 2022, vol. 12, iss. 17, str. 1-17, doi: 10.3390/app12178445. [COBISS.SI-ID 119157763], kategorija: 1A2 (Z, A1/2)

JANEŽ, M., VEROVŠEK, Š., ZUPANČIČ, T., MOŠKON, M. Citizen science for traffic monitoring : investigating the potentials for complementing traffic counters with crowdsourced data. Sustainability, ISSN 2071-1050, Jan. 2022, vol. 14, iss. 2, str. 1-18, doi: 10.3390/su14020622. [COBISS.SI-ID 92616963], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

TRČEK, D. Cultural heritage preservation by using blockchain technologies. Heritage science, ISSN 2050-7445, Jan. 2022, vol. 10, str. 1-11, ilustr. https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-021-00643-9, doi: 10.1186/s40494-021-00643-9. [COBISS.SI-ID 92679683], kategorija: 1A1 (Z, A'', A', A1/2)

BLAGOTINŠEK COKAN, K., URLEP, Ž., MOŠKON, M., MRAZ, M., KONG, X. Y., ESKILD, W., ROZMAN, D., JUVAN, P., REŽEN, T. Common transcriptional program of liver fibrosis in mouse genetic models and humans. International journal of molecular sciences, ISSN 1422-0067, 2021, vol. 22, iss. 2, str. 1-21, doi: 10.3390/ijms22020832. [COBISS.SI-ID 47324419], kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2)