• P2-0359 - Vseprisotno računalništvo
Naročnik: ( P2-0359 )
Tip projekta: Raziskovalni programi ARRS
Trajanje projekta: 2023 - 2027
  • Opis

Vseprisotno računalništvo je znanstveno področje, ki raziskuje komunikacijsko močno povezano omrežje raznovrstnih računalniških naprav in storitev, ki avtonomno ali skupaj zajemajo in procesirajo podatke in informacije z namenom, da jih prek ustreznih storitev uporabijo glede na kontekst in določeno aktivnost uporabnika. S tem se prilagajo uporabniku v zasebnem in poslovnem okolju ter na javnih mestih, tako da zagotavljajo varnost, zasebnost ter preprečujejo prevare. Gre torej za področje, kjer so na eni strani potrebna dobra znanja s področja matematike in logike (kombinatorična optimizacija, večvrednostne logike), strojne opreme (v zadnjem času zlasti senzorjev in aktuatorjev), na drugi strani pa znanja komunikacijskih tehnologij (internet, brezžične komunikacije, senzorska omrežja) storitvenega, informacijskega nivoja (metodologije razvoja informacijskih sistemov in storitveno usmerjenih arhitektur), kjer potrebujemo znanja modeliranja uporabnika in uporabniško prilagojenih interakcij. Ključna teoretična (mednarodno relevantna) izhodišča raziskovalnega programa Vseprisotno računalništvo so nove paradigme učinkovitega procesiranja, vključno s prilagojenimi strojnimi rešitvami, novi algoritmi za računsko zahtevne probleme, nove paradigme učinkovitega komuniciranja, integracije podatkov, heterogenih naprav ter novih storitev, zagotavljanje (kibernetske) varnosti, nove vrste uporabnikom in organizacijam kontekstno prilagojenih rešitev ter končno - nove paradigme modeliranja uporabnikov s tesno integracija človeka in računalnika z vključitvijo sistemskega pristopa in trajnostnih vidikov.