Prikaži le:
Prikaži vse laboratorije
Laboratorij je vključen v temeljne raziskave povezane z biomedicinskimi signali in slikami. Glavni raziskovalni cilji so: razumevanje in opisovanje fizioloških fenomenov, grafično prikazovanje anatomskih detajlov in fizioloških funkcij in razmerij, vizualizacija biomedicinskih signalov in slik, razvoj standardiziranih podatkovnih baz z namenom študije fizioloških mehanizmov in vrednotenja zmogljivosti ter robustnosti razpoznavalnih tehnik, postavljanje kriterijev detekcije in razpoznavalnih tehnik za avtomatsko analizo bioelektričnih vzorcev, itd.
Raziskovalna področja:
Računska biologija
Strojno zaznavanje in multimedija
Raziskujemo na področjih računalniškega vida in multimedije, posebej nas zanima zajem, obdelava in interpretacija 3D slikovnih podatkov, razumevanje in interpretacija človeškega telesa na slikah, strojno učenje v računalniškem vidu. Zanimajo nas še: interaktivni slikovni informacijski vmesniki, 3D dokumentiranje v arheologiji in kulturni dediščini, 3D modeliranje, interpretacija medicinskih slik in slik v umetnostni zgodovini, forenzična analiza slik in videa, aplikacije za učenje znakovnega jezika gluhih in produkcija novomedijskih umetniških instalacij v sodelovanju z ALU UL.
Raziskovalna področja:
Strojno zaznavanje in multimedija
V LGM se ukvarjamo z raziskavami in razvojem na področju medijskih tehnologij, komunikacije človek-računalnik in računalniške grafike. Osredotočeni smo predvsem na obdelavo zvočnih signalov in pridobivanje informacij iz glasbe (semantični opisi zvočnih posnetkov, indeksiranje, organizacija glasbenih arhivov), interaktivno 3D vizualizacijo in igre (vizualizacija v medicini) ter e-Izobraževanje. Imamo veliko izkušenj z razvojem namiznih, mobilnih in spletnih/oblačnih rešitev. Pri delu sodelujemo s partnerji pri številnih slovenskih, EU in industrijskih projektih.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
Strojno zaznavanje in multimedija
V laboratoriju se ukvarjamo s sistemi, ki uporabljajo vid za zaznavanje okolja in interakcijo z njim. Primeri takšnih sistemov so mobilni roboti, inteligentna okolja itd. Imamo izkušnje z vizualnim sledenjem predmetom, z detekcijo in kategorizacijo predmetov, z inkrementalnim učenjem na osnovi vizualne informacije, s sistemi za interakcijo med človekom in strojem. Te izkušnje smo osvojili v sodelovanju z mnogimi raziskovalnimi partnerji iz Evrope in ZDA v okviru dela na mnogih evropskih, nacionalnih ter industrijskih projektih.
Raziskovalna področja:
Strojno zaznavanje in multimedija
Strojno učenje in umetna inteligenca