Lokacija: R3.53
Povezava: LUSY

Osnovno raziskovalno področje laboratorija predstavlja delo s podatki v porazdeljenih okoljih, in sicer kako učinkovito hraniti več tera-bajtov podatkov in kako z njimi učinkovito rokovati. Porazdeljeno okolje samo po sebi omogoča vzporedno procesiranje, kar zahteva ustrezno porazdelitev podatkov in samega dela. Trenutno je naše raziskovanje usmerjeno na tri področja: rokovanje z nestrukturiranimi podatki, razpodvajanje podatkov in sprotno procesiranje podatkov. Delo laboratorija se širi tudi na področje poučevanja računalništva in informatike.

  • Projekti

Zaključeni: