Lokacija: R2.30
Povezava: LTPO
V laboratoriju raziskujemo postopke za razvoj programske opreme in informacijskih sistemov s poudarkom na agilnih metodah, grafnih gramatikah in modelno vodenem razvoju. Predmet raziskav so: Agilni razvoj programske opreme (faktorji, ki vplivajo na uspešno uvedbo agilnih metod, itd.); Grafne gramatike; Modelno voden razvoj (gradnja platformno neodvisnih modelov spletnih aplikacij s postopki obratnega inženirstva, itd.); Analiza obiskov spletnih mest (Uporaba stohastičnih modelov za analizo obnašanja uporabnikov in razpletanje prepletenih sej z uporabo hevrističnih metod).
 
 

 

  • Projekti

Zaključeni: