Lokacija: R3.56
Povezava: LRSS
Raziskave laboratorija so usmerjene v računske metode za modeliranje, simulacijo in analizo bioloških sistemov s procesnimi zmožnostmi, bioloških sistemov, ki odražajo skupinsko dinamiko, in kvantnih celičnih  avtomatov (QCA). Laboratorij je tako sestavljen iz treh skupin, in sicer Skupine za računske metode v sistemski in sintezni biologiji, Skupine za skupinsko dinamiko in Skupine QCA. Rezultati našega dela so bili objavljeni v najodmevnejših znanstvenih revijah, kot sta na primer Nanotechnology in Animal Behaviour.
 
  • Projekti

Zaključeni: