Lokacija: R3.27
Povezava: LBCSI
Laboratorij je vključen v temeljne raziskave povezane z biomedicinskimi signali in  slikami. Glavni raziskovalni cilji so: razumevanje in opisovanje fizioloških fenomenov, grafično prikazovanje anatomskih detajlov in fizioloških funkcij in razmerij, vizualizacija biomedicinskih signalov in slik, razvoj standardiziranih podatkovnih baz z namenom študije fizioloških mehanizmov in vrednotenja zmogljivosti ter robustnosti razpoznavalnih tehnik, postavljanje kriterijev detekcije in razpoznavalnih tehnik za avtomatsko analizo bioelektričnih vzorcev, itd.
 
  • Projekti

Zaključeni: