Lokacija: R3.26
Raziskovalna področja laboratorija gredo v smeri zvezne in diskretne matematike. Raziskovalno delujemo na problemih komutativne in linearne algebre, nelinearnih dinamičnih sistemov, Brownovega gibanja in martingalov, algebraične topologije kot tudi računske topologije, uporabe topoloških metod v analizi podatkov in problemi numerične analize. Na diskretni strani matematičnega spektra raziskujemo predvsem na področju teorije grafov, natančneje nas zanimajo problemi iz strukturne in kromatične teorije grafov, tudi v povezavi  z računsko geometrijo.

 

  • Projekti

Zaključeni: