Lokacija: R2.30
V laboratoriju izvajamo raziskave s področij aproksimacijskih in verjetnostnih algoritmov, algoritmov linearne algebre, kombinatorične optimizacije (npr. usmerjanje podatkov v grafih, porazdeljevanje virov v grafih, itd.),  vzporednega računanja (npr. preslikavanje in razvrščanje algoritmov na rač. arhitekturah, uporaba večnitnosti, podatkovno-pretokovno računanje), prevajalnikov (npr. sintaksni analizatorji),  razvoja operacijskih sistemov, grid računanja (npr. replikacija podatkov) ter nasploh izračunljivosti in računske zahtevnosti.
 
  • Projekti

Zaključeni: