Prikaži le:
Prikaži vse laboratorije
Our main research topics include: - digital logic design of fast and energy-efficient arithmetic circuits, approximate multiplier design, accelerators for machine learning algorithms, - high performance computing, GPU processing, heterogeneous systems, - artificial neural networks, data clustering, information-theoretic modelling and reinforcement learning, - smart wireless sensor networks, radio-based localization and software-defined radio
Raziskovalna področja:
Sistemi in mreže
Strojno učenje in umetna inteligenca
Laboratorij se ukvarja z raziskavami na področjih varnosti, s poudarkom na kriptografskih protokolih, varnostnih arhitekturah in varnostjo v decentraliziranih komunikacijskih sistemih. Raziskovalne aktivnosti zajemajo še modeliranje človeškega dejavnika z razvojem rešitev, ki podpirajo sprejemanje odločitev pri upravljanju informacijskih sistemov in kritične infrastrukture. Patentirali smo kriptografske protokole. Rezultati naših raziskav vključujejo implementacijo upravljanja oskrbovalne verige v prehrambnem sektorju s pomočjo tehnologij RFID.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
Sistemi in mreže
Laboratorij deluje na področju kriptografije in računalniške varnosti. Posvečamo se tudi diskretni matematiki, teoriji kodiranja in statističnemu načrtovanju. Ukvarjamo se predvsem z uporabno kriptografijo s poudarkom na kriptosistemih z javnimi ključi (kriptosistemi z eliptičnimi krivuljami), kriptografskih protokolih in njihovih implementacijah v omejenih okoljih (pametne kartice). Pokrivamo tudi področje diskretnih struktur (konkretno, algebraično kombinatoriko, končne geometrije in obsege, optimizacijo, ...) ter področje verjetnosti in statistike.
Raziskovalna področja:
Teoretično računalništvo in matematične metode
Sistemi in mreže
Glavna raziskovalna področja so: komunikacijska omrežja in protokoli, oblačne arhitekture in storitve, varnost omrežij in oblakov, virtualizacija omrežij, infrastrukture in podatkovne shrambe, kontejnerske in unikernel tehnologije, računalniško podprta učna okolja, itd. Na področju oblačne arhitekture smo raziskovali avtomatizacijo izgradnje kompleksnih virtualnih okolij (orkestracija). Pripravljali smo orkestracijo infrastrukture vsebnikov (kontejner) za mikrostoritve in vključevanje le teh v oblake. Raziskovali smo rabo SDN/NFV in uporabo teh konceptov v oblačnih okoljih ter integracijo protokolov za upravljanje z identitetami, avtentikacijo, avtorizacijo in oddaljeno administracijo v velika produkcijska okolja in v oblačne sisteme.
Raziskovalna področja:
Sistemi in mreže
Raziskave laboratorija so usmerjene v računske metode za modeliranje, simulacijo in analizo bioloških sistemov s procesnimi zmožnostmi, bioloških sistemov, ki odražajo skupinsko dinamiko, in kvantnih celičnih avtomatov (QCA). Laboratorij je tako sestavljen iz treh skupin, in sicer Skupine za računske metode v sistemski in sintezni biologiji, Skupine za skupinsko dinamiko in Skupine QCA. Rezultati našega dela so bili objavljeni v najodmevnejših znanstvenih revijah, kot sta na primer Nanotechnology in Animal Behaviour.
Raziskovalna področja:
Računska biologija
Sistemi in mreže
Osnovno raziskovalno področje laboratorija predstavlja delo s podatki v porazdeljenih okoljih, in sicer kako učinkovito hraniti več tera-bajtov podatkov in kako z njimi učinkovito rokovati. Porazdeljeno okolje samo po sebi omogoča vzporedno procesiranje, kar zahteva ustrezno porazdelitev podatkov in samega dela. Trenutno je naše raziskovanje usmerjeno na tri področja: rokovanje z nestrukturiranimi podatki, razpodvajanje podatkov in sprotno procesiranje podatkov. Delo laboratorija se širi tudi na področje poučevanja računalništva in informatike.
Raziskovalna področja:
Teoretično računalništvo in matematične metode
Sistemi in mreže