Prikaži le:
Prikaži vse laboratorije
Laboratorij se ukvarja z raziskavami na področjih varnosti, s poudarkom na kriptografskih protokolih, varnostnih arhitekturah in varnostjo v decentraliziranih komunikacijskih sistemih. Raziskovalne aktivnosti zajemajo še modeliranje človeškega dejavnika z razvojem rešitev, ki podpirajo sprejemanje odločitev pri upravljanju informacijskih sistemov in kritične infrastrukture. Patentirali smo kriptografske protokole. Rezultati naših raziskav vključujejo implementacijo upravljanja oskrbovalne verige v prehrambnem sektorju s pomočjo tehnologij RFID.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
Sistemi in mreže
Glavne raziskovalne aktivnosti laboratorija vključujejo: (1) Digitalna transformacija in Industrija 4.0 (2) Metodologije razvoja programske opreme in evalvacijo poslovnih procesov: zasnovali smo sodobne in učinkovite metode za evalvacijo informacijskih sistemov, obvladovanje sprememb v informacijskem sistemu in obvladovanje odpora končnih uporabnikov pri IT projektih; (3) Strateško planiranje informatike
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
V laboratoriju raziskujemo na področju integracije in interoperabilnosti aplikacij, naprav, informacijskih sistemov, arhitektur in platform. Osredotočamo se predvsem na programske platforme, kot so Java EE, HTML5, SOA, ukvarjamo pa se tudi z orkestracijo, upravljanjem API-jev, elastičnostjo, s PaaS, SaaS, IaaS, itd. Raziskujemo tehnologije, ki omogočajo izvedbo, spremljanje in optimizacijo poslovnih procesov. Vključeni smo v razvoj platform FI-WARE. Raziskave osredotočamo tudi na integracijo z napravami IoT in raziskavami, povezanimi z mobilnostjo rešitev.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
V laboratoriju se ukvarjamo z raziskavami na področju podatkovnih tehnologij, ki vključujejo zajem, integracijo, analizo in vizualizacijo podatkov. Posebne ekspertize imamo na področju analize omrežij, zajema, iskanja in ekstrakcije podatkov s spleta, ipd. V sodelovanju z industrijskimi partnerji smo razvili številne prototipe in nove tehnologije. Pred leti smo ustanovili podjetje, ki je danes vodilno slovensko podjetje na področju detekcije goljufij v zavarovalništvu. Za svoje delo in prenos znanja v gospodarstvo smo prejeli več nagrad in priznanj.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
Strojno učenje in umetna inteligenca
V LGM se ukvarjamo z raziskavami in razvojem na področju medijskih tehnologij, komunikacije človek-računalnik in računalniške grafike. Osredotočeni smo predvsem na obdelavo zvočnih signalov in pridobivanje informacij iz glasbe (semantični opisi zvočnih posnetkov, indeksiranje, organizacija glasbenih arhivov), interaktivno 3D vizualizacijo in igre (vizualizacija v medicini) ter e-Izobraževanje. Imamo veliko izkušenj z razvojem namiznih, mobilnih in spletnih/oblačnih rešitev. Pri delu sodelujemo s partnerji pri številnih slovenskih, EU in industrijskih projektih.
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika
Strojno zaznavanje in multimedija
V laboratoriju raziskujemo postopke za razvoj programske opreme in informacijskih sistemov s poudarkom na agilnih metodah, grafnih gramatikah in modelno vodenem razvoju. Predmet raziskav so: Agilni razvoj programske opreme (faktorji, ki vplivajo na uspešno uvedbo agilnih metod, itd.); Grafne gramatike; Modelno voden razvoj (gradnja platformno neodvisnih modelov spletnih aplikacij s postopki obratnega inženirstva, itd.); Analiza obiskov spletnih mest (Uporaba stohastičnih modelov za analizo obnašanja uporabnikov in razpletanje prepletenih sej z uporabo hevrističnih metod).
Raziskovalna področja:
Programsko inženirstvo in informatika