Prikaži le:
Prikaži vse laboratorije
V laboratoriju izvajamo raziskave s področij aproksimacijskih in verjetnostnih algoritmov, algoritmov linearne algebre, kombinatorične optimizacije (npr. usmerjanje podatkov v grafih, porazdeljevanje virov v grafih, itd.), vzporednega računanja (npr. preslikavanje in razvrščanje algoritmov na rač. arhitekturah, uporaba večnitnosti, podatkovno-pretokovno računanje), prevajalnikov (npr. sintaksni analizatorji), razvoja operacijskih sistemov, grid računanja (npr. replikacija podatkov) ter nasploh izračunljivosti in računske zahtevnosti.
Raziskovalna področja:
Teoretično računalništvo in matematične metode
Laboratorij deluje na področju kriptografije in računalniške varnosti. Posvečamo se tudi diskretni matematiki, teoriji kodiranja in statističnemu načrtovanju. Ukvarjamo se predvsem z uporabno kriptografijo s poudarkom na kriptosistemih z javnimi ključi (kriptosistemi z eliptičnimi krivuljami), kriptografskih protokolih in njihovih implementacijah v omejenih okoljih (pametne kartice). Pokrivamo tudi področje diskretnih struktur (konkretno, algebraično kombinatoriko, končne geometrije in obsege, optimizacijo, ...) ter področje verjetnosti in statistike.
Raziskovalna področja:
Teoretično računalništvo in matematične metode
Sistemi in mreže
Raziskovalna področja laboratorija gredo v smeri zvezne in diskretne matematike. Raziskovalno delujemo na problemih komutativne in linearne algebre, nelinearnih dinamičnih sistemov, Brownovega gibanja in martingalov, algebraične topologije kot tudi računske topologije, uporabe topoloških metod v analizi podatkov in problemi numerične analize. Na diskretni strani matematičnega spektra raziskujemo predvsem na področju teorije grafov, natančneje nas zanimajo problemi iz strukturne in kromatične teorije grafov, tudi v povezavi z računsko geometrijo.
Raziskovalna področja:
Teoretično računalništvo in matematične metode
Osnovno raziskovalno področje laboratorija predstavlja delo s podatki v porazdeljenih okoljih, in sicer kako učinkovito hraniti več tera-bajtov podatkov in kako z njimi učinkovito rokovati. Porazdeljeno okolje samo po sebi omogoča vzporedno procesiranje, kar zahteva ustrezno porazdelitev podatkov in samega dela. Trenutno je naše raziskovanje usmerjeno na tri področja: rokovanje z nestrukturiranimi podatki, razpodvajanje podatkov in sprotno procesiranje podatkov. Delo laboratorija se širi tudi na področje poučevanja računalništva in informatike.
Raziskovalna področja:
Teoretično računalništvo in matematične metode
Sistemi in mreže