Lokacija: R2.33

Raziskujemo na področjih računalniškega vida in multimedije, posebej nas zanima zajem, obdelava in interpretacija 3D slikovnih podatkov, razumevanje in interpretacija človeškega telesa na slikah, strojno učenje v računalniškem vidu. Zanimajo nas še: interaktivni slikovni informacijski vmesniki, 3D dokumentiranje v arheologiji in kulturni dediščini, 3D modeliranje, interpretacija medicinskih slik in slik v umetnostni zgodovini, forenzična analiza slik in videa, aplikacije za učenje znakovnega jezika gluhih in produkcija novomedijskih umetniških instalacij v sodelovanju z ALU UL.

  • Projekti

Zaključeni: